Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης 23510 37000 info@dedak.gr

Δομές

Κοινωνικές Υποδομές

Το 2018 η ΔΗΚΕΔΗΚ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» για την υλοποίηση της πράξης «Παρεμβάσεις στον τομέα των κοινωνικών υποδομών (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι) με Κωδικό ΟΠΣ 5008964 και κωδ. ΠΔΕ 2017ΕΠ00810059

Οι παρεμβάσεις αφορούν:

Για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες:

-Προμήθεια λεωφορείου (minibus) 12 +1 θέσεων κατάλληλα διαμορφωμένου ώστε να μπορεί να μεταφέρει αναπηρικά αμαξίδια
-Αναβατόριο πισίνας για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία ή με περιορισμένες ικανότητες
- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές για την εκμάθηση πληροφορικής
- Εξοπλισμός θρανίων και καρεκλών για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος
- Εξοπλισμός γυμναστηρίου
- Εξοπλισμός παιδικής χαράς.

Για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»:

-Προμήθεια τριών επιβατικών αυτοκινήτων (ένα για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων που διαμένουν στην Δημοτική Ενότητα Κατερίνης και δύο για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων που διαμένουν στις ορεινές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κατερίνης). Τα αυτοκίνητα παραχωρήθηκαν στον Δήμο, γιατί από 01.01.2020 το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το υλοποιεί ο Δήμος.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 177.650,00 €

Κοινωνικές Υποδομές

Κοινωνικές Υποδομές

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης