Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης 23510 37000 info@dedak.gr

Παρουσίαση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ

Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης λειτουργεί από τις 31.12.2010 σύμφωνα με το υπ’αριθμ ΦΕΚ 2261/Β'/31.12.2010. Σκοπός της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ είναι η συμβολή της στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Κατερίνης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση είναι:
Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
Η παροχή υπηρεσιών και η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και παροχής κοινωνικής μέριμνας για τους κατοίκους διαφόρων κοινωνικών ομάδων (παιδιά, νέοι, Τρίτη ηλικία, γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, παλιννοστούντες, ρομά, μειονοτικές ομάδες κ.λπ.).
Ειδικότερα, η επιχείρηση αναλαμβάνει την οργάνωση και παροχή υπηρεσιών, όπως κοινωνικές, συμβουλευτικές, υποστηρικτικές, ιατρικές κ.λπ. υπηρεσίες.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της λειτουργεί μονάδες παροχής υπηρεσιών, όπως η ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών, Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών και ΑΜΕΑ, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και το Κέντρο Κοινότητας.
Στις 10.05.2011 επήλθε η συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Κατερίνης σε μία (1), με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3852/10.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ 389/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΔΗΚ από 17.09.2019 έως 31.12.2020 ως εξης::

Σταύρος Χριστοφορίδης

Πρόεδρος

Σωτηρία Ουσταμπασίδου

Αντιπρόεδρος

Ζησιμόπουλος Δημήτριος

Μέλος

Ζάλιου Γεωργία

Μέλος

Αναστασιάδης Θωμάς

Μέλος

Γκουνέλας Γεώργιος

Μέλος

Σοφιανίδου Χαρούλα

Μέλος

Κοντελίδου Παναγιώτα

Μέλος

Τερζόπουλος Θεοφάνης

Μέλος

Πετρίδης Αριστείδης

Μέλος

Χρυσοπούλου Ιφιγένεια

Μέλος