Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης 23510 37000 info@dedak.gr

Δομές

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 5-12 Ετών (Κ.Δ.Α.Π.)

Το πρόγραμμα «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π.» λειτουργεί από το 2004 με σκοπό τη παροχή βοήθειας στις εργαζόμενες και μη μητέρες, απασχολώντας δημιουργικά τα παιδιά σχολικής ηλικίας (5-12 ετών).

  • Κ.Δ.Α.Π. Σβορώνου: Αγ.Αντωνίου , λειτουργεί 13:30-21:30 από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου κάθε έτους, τηλ. 2351079855

Πραγματοποιούνται δραστηριότητες Μουσικής, Πληροφορικής, Εικαστικών , Χορού (κινητικές δράσεις-μουσικοκινητική).

Είναι ενταγμένο στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής » στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2014-2020» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης