Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης 23510 37000 info@dedak.gr

Δομές

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.)

Το πρόγραμμα «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες– Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.» λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία από το 2004. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή βοήθειας στις εργαζόμενες και μη μητέρες, απασχολώντας δημιουργικά τα παιδιά με αναπηρία ή / και έφηβους με νοητική στέρηση ή και κινητική αναπηρία. Στεγάζεται στην οδό Μύτικα και Ήρας και λειτουργεί από Δευτέρα ως και Παρασκευή 13:00μμ – 21:00μμ.

Για την επίτευξη του σκοπού του πραγματοποιείται δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής. Επίσης παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τα ίδια και το οικογενειακό- συγγενικό τους περιβάλλον.

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων: Κοινωνικό λειτουργό, Γυμναστή, εκπαιδευτή πληροφορικής, λογοθεραπευτή, κοινωνικούς φροντιστές, οδηγό και βοηθητικό προσωπικό.

Είναι ενταγμένο στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής » στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2014-2020» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).