Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης 23510 37000 info@dedak.gr

Δομές

Κέντρο κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης προχώρησε στη δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας, το οποίο είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016. Τα Κέντρα Κοινότητας, αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση. Αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται ενισχύουν πολιτικές όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ Δια Βίου Μάθησης.

Την προηγούμενη προγραμματική περίοδο η ΔΗΚΕΔΗΚ λειτούργησε το «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού», το οποίο πλέον λειτουργεί ως παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας.

Στόχος του Κέντρου είναι η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

  • Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
  • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Το Κέντρο Κοινότητας μέσω παραπομπών θα διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα - πολίτες του Δήμου Κατερίνης με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) κατά περίπτωση και για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Το Κέντρο Κοινότητας διαθέτει και παράρτημα ΡΟΜΑ για την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ΡΟΜΑ ` μέσα από στοχευμένες δράσεις. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κατερίνης καθώς και το Παράρτημα ΡΟΜΑ θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή). (07:00π.μ. 15:00μ.μ.)

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δ.Κατερίνης εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5003369 και η συνολική χρηματοδότηση της πράξης θα ανέλθει στα 434.169,07€ έως 31.12.2019.


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης