Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης 23510 37000 info@dedak.gr

Δομές

Βοήθεια στο σπίτι.

Από 01/01/2020 το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" υπάγεται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων του Δ.Κατερίνης

Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που ξεκίνησε πιλοτικά το Μάρτιο του 1998 και λόγω της τεράστιας απήχησης στην τοπική κοινωνία έγινε "θεσμός" και συνεχίζει έως και σήμερα την αδιάκοπη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στους δημότες της Κατερίνης.

Συνολικά λειτουργούν 8 Ομάδες Δράσης του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων και η προώθηση στην απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά.

Η ομαλή λειτουργία του προγράμματος εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη ομάδα δράσης σε κάθε δομή και αποτελείται από κοινωνική λειτουργό, νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθό.

Η κοινωνική λειτουργός του προγράμματος έχει τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενη σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.

Οι εξυπηρετούμενοι ωφελούνται των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας που προσφέρει η νοσηλεύτρια του προγράμματος και οι οποίες αφορούν σε κατ' οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.

Παράλληλα, η οικογενειακή βοηθός του προγράμματος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους.

Ομάδες Δράσης Προγράμματος « ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Ωράριο απασχόλησης: 7.00- 15.00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

  • Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας: Δ/ΝΣΗ Στοά Δημαρχείου, Τηλ.επικοινωνίας 2351350499
  • Βοήθεια στο Σπίτι Ευαγγελικών: Δ/ΝΣΗ Στοά Δημαρχείου, Τηλ.επικοινωνίας 2351350499
  • Βοήθεια στο Σπίτι Μυλαυλάκου: Δ/ΝΣΗ Στοά Δημαρχείου, Τηλ. επικοινωνίας 2351350499

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

  • Βοήθεια στο Σπίτι Παραλίας: Δ/ΝΣΗ , Τηλ. επικοινωνίας 2351047404

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ

  • Βοήθεια στο Σπίτι Ελαφίνας: Δ/ΝΣΗ (Πρώην Δημαρχείο) Π.Κεραμίδι, Τηλ. επικοινωνίας 2351352025

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ

  • Βοήθεια στο Σπίτι Πιερίων: Δ/ΝΣΗ Ρητίνη, Τηλ. επικοινωνίας 2351352302

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΟΥ

  • Βοήθεια στο Σπίτι Κορινού: Δ/ΝΣΗ ……Τηλ.επικοινωνίας 2351041540

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

  • Βοήθεια στο Σπίτι Πέτρας: Δ/ΝΣΗ Ιατρείο Κάτω Μηλιάς, Τηλ.επικοινωνίας 2351081771