Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης 23510 37000 info@dedak.gr

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1 /2020 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού

Δημοσιεύθηκε: 23/10/2020

Τα αποτελέσματα αναφορικά με την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. καταρτίζονται ως εξής:

Διαμεσολαβητές.pdf
Σύμβουλοι απασχόλησης.pdf
ΣΟΧ 1 -2020.pdf
Απορριπτέοι Σύμβουλοι Απασχόλησης.pdf
 Κοινωνικοί Λειτουργοί.pdf
Απορριπτέοι Κοινωνικοί Λειτουργοί.pdf
Απορριπτέοι Διαμεσολαβητές.pdf
Παιδαγωγοί.pdf